Technologické služby

Technologické služby

Hodnocení digitální zralosti firem a jejich procesů

Digitální strategie by měla být základním dokumentem, dle kterého probíhá postupný proces digitální transformace. Výchozím bodem pro správně nastavenou strategii je zhodnocení tzv. digitální zralosti podniku. DigiAudit je analýza činností vaší firmy z různých úhlů pohledu a úrovní digitalizace. Právě pro potřeby malých a středních firem jsme vyvinuli a otestovali unikátní metodiku.

Více informací získáte zde.

Kyberneticko-fyzikální systémy a služby průmyslové automatizace

Vývoj komplexních digitálních dvojčat robotů a/nebo strojů a procesů pro virtuální simulaci robota/stroje, uvádění do provozu a optimalizace procesů za využití kyber-fyzikálních systémů (CPS). Snadno použitelné uvedení do provozu a provoz ve výrobě s asistenčními systémy, např. za použití virtuální a rozšířené reality, chytrých projekčních systémů atd. Upgrade výrobních kapacit za pomoci CPS: vývoj vhodných řešení pro propojení mnoha různých zdrojů, agregace dat a poskytování informací srozumitelných lidem.

Návrh a vývoj kognitivních robotů

Výrobní systémy za použití kognitivních robotů umožňují posunout automatizaci výroby na další úroveň. Díky systému vnímání se roboty mohou přizpůsobit konkrétní situaci a neomezují se tak na provádění opakující se sekvence naprogramovaných pohybů, ale řídí své pohyby dle skutečné situace a zní vyplývajících požadavků. Takové roboty lze využít pro manipulaci s volnými předměty, např. pro vyjímání dílů z přepravních boxů nebo pro montážní úkoly, kde je potřeba se přizpůsobit drobným tvarovým odchylkám korekcí trajektorie robota.

Digitální dvojčata, digital twins and digital shadows

Vytvoření digitálních dvojčat výrobního stroje a linky, simulace produktu a procesu:

  1. pro simulaci v reálném čase na pozadí řídicího systému;
  2. jako pozorovatel v reálných výrobních procesech pro zvýšení kvality kontroly, podporující on-line přizpůsobení procesu měnícím se podmínkám;
  3. pro flexibilní plánování na výrobní lince s ohledem na aktuální situaci (kosimulace se vstupy z reálného procesu);
  4. průběžná validace digitálního dvojčete stroje a produktu v reálném čase (ověření modelu).

Flexibilní výrobní linky

Flexibilní plánování a simulace výrobního procesu s nejistými vstupními daty a se vstupy z reálného procesu. Výroba jako propojený ekosystém výrobních míst, logistiky a zákazníků, autonomní distribuovaná rozhodnutí a výrobní plány Výroba jako služba jako další fáze distribuované výroby.

Implementace umělé inteligence v hodnotových řetězcích

Návrh a nasazení AI pro monitorování a řízení výroby, propojení různých zdrojů dat založených na pokročilém hlubokém učení a technikách snižování složitosti. Zdůraznění modularity v organizaci výrobních linek pro transformaci výroby směrem k větší flexibilitě, spolehlivosti a spolehlivosti.

Poskytnutí infrastruktury Testbedu pro Průmysl 4.0

Poskytování infrastruktury pro testování před investováním poskytuje možnost vyzkoušet inovativní řešení většímu počtu malých a středních podniků i státním institucím.
RICAIP Testbed Prague