Digitální inovační hub

Digitální inovační hub Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze v úzké spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0

Poskytujeme českému průmyslu výzkumné kapacity a transfer know-how. Sloužíme jako jednotné kontaktní místo pro firmy i veřejné instituce, které se chtějí rozvíjet a stát se konkurenceschopnějšími za pomoci digitalizace a moderních technologií.

Akce

Služby

Projekty

DIH4AI

(Aktuálně řešené)

Info

Cíle

Cílem projektu DIH4AI je rozšíření evropské platformy „AI-on-demand platform“ o služby Center pro digitální inovace (Digitálních inovačních hubů – DIH) zaměřených na umělou inteligenci. Jedná se tedy o rozšíření platformy o technologické a transformační služby, služby ekosystému a business služby určené zejména malým a středním podnikům.

DIH-World

(Aktuálně řešené)

Info

Cíle

Hlavním cílem projektu DIH-World je urychlit zavádění vyspělých digitálních technologií evropskými výrobními MSP ve všech odvětvích průmyslu a podporovat je v budování udržitelných konkurenčních výhod a ve vstupu na globální trh posilováním kapacit regionálních DIH, zejména v evropských regionech s nedostatečným zastoupením DIH.

Cognintel (DIH4CPS)

(Aktuálně řešené)

Info

  • Doba trvání – 3/2021-8/2022
  • ID (Cordis) – N/A
  • KoordinátorErredue
  • PartneřiScorta
Cíle

Cílem aplikačního experimentu COGNINTEL je implementovat platformu pro rozhodování a řízení založenou na AI, přizpůsobenou průmyslovému odvětví obráběcích strojů. Ta bude optimalizovat své operace pomocí přístupu Quality, Energy and Maintenance Management (QEM).

Platforma poskytuje uživatelům a vedoucím pracovníkům ve výrobě správné nástroje pro implementaci kognitivní výroby („cognitive production“) zajištěním vysoké efektivity výroby, vysoké kvality a minimalizace využití zdrojů. To vše při optimalizaci strategií údržby, prevenci poruch souvisejících s bezpečností a minimalizací prostojů procesu.

AI DIH Network

(Předchozí projekty)

Info

Cíle

Evropská komise a Evropský parlament zahájili přípravnou akci na vytvoření evropské sítě 30 center pro digitální inovaci se zaměřením na AI. Akce, řízená společností PwC v konsorciu se společnostmi CARSA a Innovalia, má za cíl vyvinout přístup strukturované spolupráce mezi DIH, vytvořit evropskou síť center pro digitální inovace se zaměřením na AI a poskytnout politická doporučení pro posílení spolupráce DIH.

Výsledky

Projekt AI DIH Network zahrnoval 30 DIH z 20 různých zemí, zapojené do programu koučování a mentoringu zaměřeného na spolupráci, včetně workshopů, online programu peer-learning a školení na webinářích, s podporou individuálních lektorů.

Na konci programu podepsalo 25 DIH rámcovou dohodu o spolupráci na Digitizing European Industry Stakeholder Forum, které se konalo v Madridu v listopadu 2019.

Cílem DIH CIIRC je, spolu s dalšími partnery, stát se EDIH CTU.